Disclaimer

Deze site is er om algemene informatie ter beschikking te stellen over plinten, architraven en plintneuten. Royalplint betracht de grootst mogelijke zorgvuldigheid bij het samenstellen en het beheer van deze website. Maar Royalplint kan in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van beslissingen die u neemt op grond van de ter beschikking gestelde informatie, ook als deze onverhoopt onjuistheden mocht bevatten.